Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Address

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Tel.

+48 228 269 436, +48 228 266 371, +48 226 572 750

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; research and development activities

Description

prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie agrotechniki, techniki rolniczej
wydawanie książek, broszur