Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk - "Biuletyn Historii Sztuki" - Redakcja

Address

Długa 26/28, 00-238 Warszawa

Tel.

+48 225 048 236, +48 228 313 149

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media

Description

kwartalnik poświęcony sztuce polskiej, czasopisma