Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

International European School Sp. z o.o. Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie

Address

Wiertnicza 140, 02-952 Warszawa

Tel.

+48 228 424 448

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące