Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. - Wytwórnia Mas Bitumicznych

Address

Ryszkowa Wola, 37-544 Zapałów

Tel.

+48 166 286 425, +48 606 443 515

Country

Poland

WWW

Email

Activity

refined petroleum and coal products, manuf.

Description

produkty do pokrywania dróg