Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

JW Electronic

Address

Małej Łąki 15/21, 02-793 Warszawa

Tel.

+48 226 491 396

Country

Poland

WWW

Email

Activity

medical, precision, optical, navigation and photographic instruments, clocks and watches, manuf.

Description

urządzenia elektromedyczne
sprzęt laboratoryjny, urządzenia rentgenowskie