Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kancelaria Prawno-Patentowa Radosław Chmura

Address

Woronicza 78, lok. 1, 02-640 Warszawa

Tel.

+48 226 205 643, +48 226 205 644

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices

Description

ochrona własności przemysłowej
rzecznicy patentowi, znaki towarowe, spory sądowe