Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kancelaria Rzecznika Patentowego - Biuro Patentów i Znaków Towarowych inż. Lucjan Błaszczyk

Address

Ordonówny 7/15, 41-200 Sosnowiec

Tel.

+48 322 970 683, +48 607 298 670, +48 322 995 663

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices

Description

europejski rzecznik patentowy, kancelaria prawna