Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Karkonoskie Centrum Zdrowia - Oddział II

Address

Myśliwska 13, 58-540 Karpacz

Tel.

+48 757 619 452, +48 757 619 583, +48 757 619 838

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description

alergologia dzieci, szpital