Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie - Rejon Eksploatacji Sieci Kraków Centrum

Address

Trynitarska 15, 31-061 Kraków

Tel.

+48 126 281 300, +48 126 281 320, +48 126 281 324

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe