Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu - Rejon Eksploatacji Sieci Zamość

Address

Starowiejska 31, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 386 456

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe