Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie - Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie - Rejon Eksploatacji Sieci Brzesko

Address

Starowiejska 7a, 32-800 Brzesko

Tel.

+48 146 631 676, +48 146 630 885

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe