Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS - Placówka Terenowa Opoczno

Address

Biernackiego 18b, 26-300 Opoczno

Tel.

+48 447 554 231, +48 447 554 208, +48 447 546 428

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory

Description

ubezpieczenia