Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu

Address

Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław

Tel.

+48 713 671 844, +48 713 678 518, +48 713 672 938

Country

Poland

WWW

Email

Activity

compulsory social security activities

Description

ubezpieczenia emerytalno-rentowe, opieka socjalna