Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa Kazimierza Wielka

Address

1 Maja 15, 28-500 Kazimierza Wielka

Tel.

+48 413 521 497, +48 413 524 105, +48 413 520 410

Country

Poland

WWW

Email

Activity

insurance and pension funding, except compulsory

Description

ubezpieczenia