Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Redakcja

Address

Pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 65-075 Zielona Góra

Tel.

+48 684 512 356

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media

Description

redakcja czasopisma "Aspekty", czasopisma