Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kino Iluzjon Filmoteki Narodowej - Kino Muzeum Sztuki Filmowej

Address

Narbutta 50a, 02-541 Warszawa

Tel.

+48 226 461 230, +48 226 461 260

Country

Poland

WWW

Email

Activity

motion picture and video activities, cinemas

Description