Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kliniczny Oddział Żywienia i Chirurgii Samodzielny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Address

Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Tel.

+48 226 227 618, +48 225 841 177, +48 225 841 320

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

szkolenia lekarzy, szpital, ośrodek metodyczny, szkoła wyższa