Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

KOELNER Polska Sp. z o.o.

Address

Al. Jerozolimskie 314, 05-820 Piastów

Tel.

+48 228 676 566, +48 228 676 815

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; machinery and equipment, wholesale; hardware, paint and glass, retail

Description

kołki rozporowe
techniki zamocowań, wyroby metalowe