Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8

Address

Ołbińska 19, 50-233 Wrocław

Tel.

+48 713 290 631

Country

Poland

WWW

Email

Activity

fire services

Description

straż pożarna