Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Address

Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

Tel.

+48 914 348 404, +48 914 348 400, +48 914 348 405

Country

Poland

WWW

Email

Activity

fire services

Description

straż pożarna