Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

Address

Witelona 2, 59-220 Legnica

Tel.

+48 768 567 453, +48 768 523 661

Country

Poland

WWW

Email

Activity

fire services

Description

straż pożarna