Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Address

Legionów 4, 90-401 Łódź

Tel.

+48 426 303 675, +48 426 308 788

Country

Poland

WWW

Email

Activity

fire services

Description

straż pożarna