Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Siedzibą w Starych Babicach - Komistariat Policji w Izabelinie

Address

Tetmajera 3, 05-080 Izabelin k. Warszawy

Tel.

+48 227 227 997, +48 507 103 801, +48 227 227 998

Country

Poland

WWW

Email

Activity

police and public security

Description

komenda główna