Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komornik Sądowy Rewiru V przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Address

Marsz. Piłsudskiego 3a/4, 50-048 Wrocław

Tel.

+48 713 420 833, +48 713 420 252

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs; courts

Description

fundusze państwowe