Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Komornik Sądowy Rewiru X przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Address

Pl. Orląt Lwowskich 20e, 53-605 Wrocław

Tel.

+48 717 175 151

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs; courts

Description

fundusze państwowe