Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Address

Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa

Tel.

+48 228 314 522, +48 228 310 827

Country

Poland

WWW

Email

Activity

church and religious organizations

Description

kościoły chrześcijańskie