Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kontenerowy Wywóz Odpadów

Address

Wadąg-Wieś 13, 11-001 Dywity

Tel.

+48 895 305 060, +48 895 605 060

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

wywóz odpadów komunalnych, budowlanych i wstępnie segregowanych
Adres rejestracji: 10-293 Olsztyn, ul. Małeckiego 4/18