Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Diecezja Południowa

Address

Lubelska 25, 30-003 Kraków

Tel.

+48 126 333 469, +48 126 340 009

Country

Poland

WWW

Email

Activity

church and religious organizations

Description

kościoły chrześcijańskie