Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. - Stacja Hodowli Roślin w Śmiłowie

Address

Śmiłów, 27-530 Ożarów k. Opatowa Kiel.

Tel.

+48 158 612 602, +48 158 612 617

Country

Poland

WWW

Email

Activity

agriculture, hunting; research and development activities

Description

hodowla buraka cukrowego
prace badawcze nad warzywami odmianowymi