Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Laboratorium Badań Nieniszczących NAVITEST Sp. z o.o.

Address

Piecewska 27, 80-288 Gdańsk

Tel.

+48 585 207 500, +48 583 476 031

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis

Description

badania nieniszczące i pomiary grubości badania techniką tofd i Phased Array
diagnostyka konstrukcji stalowych
badania nieniszczące złączy spawanych