Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

LENCOMM Trade International S.J.

Address

Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

Tel.

+48 228 356 278, +48 228 969 487, +48 228 350 354

Country

Poland

WWW

Email

Activity

household goods, wholesale; wood, metals, hardware, chemicals, wholesale

Description

odczynniki do diagnostyki in vitro
odczynniki i reagenty do diagnostyki z zakresu biotechnologii, biologii molekuralnej
surowce farmaceutyczne