Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Lewiatan Business Angels - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Address

Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Tel.

+48 225 599 912, +48 228 459 551

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; business, employers and professional organizations

Description

"anioły biznesu", organizacje profesjonalne, doradztwo