Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik

Address

Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin

Tel.

+48 817 452 094, +48 814 410 277

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; architectural and engineering activities; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

gospodarka odpadami
unieszkodliwianie odpadów
demontaż pokrycia dachowego z azbestu
Baza firmy: 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 17c