Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie

Address

Mościckiego 197, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 215 325, +48 146 221 517

Country

Poland

WWW

Email

Activity

furniture, textiles, machinery, wholesale; business and management consulting; technical testing and analysis

Description

produkty rolne, pośrednictwo sprzedaży, badanie produktów