Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu

Address

Bema 4, 32-600 Oświęcim

Tel.

+48 338 444 314, +48 338 444 293

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics

Description

ośrodek metodyczny, szkoła średnia