Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie

Address

Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 888 810, +48 146 888 811

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics

Description

ośrodek metodyczny, szkoła średnia