Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

MANUS Fundacja na Rzecz Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej

Address

Pl. Grunwaldzki 7/5, 50-377 Wrocław

Tel.

+48 717 345 837, +48 717 345 341

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

promowanie kultury studenckiej
wspieranie działalności turystycznej
poprawa zaplecza socjalno-bytowego wykorzystywanego przez studentów