Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów - Rejon Dystrybucji Gazu Działdowo - Placówka Lidzbark

Address

Działdowska 10a, 13-230 Lidzbark k. Działdowa

Tel.

+48 236 961 559, +48 236 961 718

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe