Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o - Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów - Rejon Dystrybucji Gazu Wyszków

Address

Przemysłowa 3a, 07-200 Wyszków

Tel.

+48 297 423 729, +48 297 429 056

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe