Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa

Address

Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

Tel.

+48 225 299 110, +48 226 297 654

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction

Description

dystrybucja gazu