Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa - Rejon Dystrybucji Gazu Praga Północ

Address

Panieńska 4, 03-704 Warszawa

Tel.

+48 226 190 161, +48 228 187 811

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction

Description

dystrybucja gazu