Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa - Rejon Dystrybucji Gazu Praga Południe

Address

Sulejkowska 49, 04-129 Warszawa

Tel.

+48 226 125 378, +48 226 125 460

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction

Description

dystrybucja gazu