Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu - Zakład w Legnicy z/s w Nowej Wsi Legnickiej

Address

Nowa Wieś Legnicka 84, 59-241 Legnickie Pole

Tel.

+48 768 506 190, +48 600 298 206

Country

Poland

WWW

Email

Activity

agriculture, hunting

Description

unasiennianie bydła, trzody chlewnej i kóz, unasiennianie