Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mediator Spółka Komandytowa - Kancelaria

Address

Św. Krzyża 17, 31-023 Kraków

Tel.

+48 122 923 007, +48 602 236 627

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices

Description

Siedziba: Koło Strzelnicy 26, 30-219 Kraków, skr. poczt. Nr 3