Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.

Address

Pl. Marsz. Piłsudskiego 2, bud. Metropolitan, 00-073 Warszawa

Tel.

+48 225 265 300, +48 225 265 399

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electricity production and distribution

Description

spółka obrotu energią elektryczną, dystrybucja energii elektrycznej