Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

METEOR-A.J. Ochrona Osób i Mienia, Konwoje, Monitoring

Address

Chałubińskiego 9, lok. 15, 02-004 Warszawa

Tel.

+48 226 218 734, +48 227 159 443

Country

Poland

WWW

Email

Activity

investigation, guards, security systems and money transport services

Description

ochrona osób i mienia, ochrona transportu, obsługa urządzeń ochronnych