Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

METSO MINERALS Poland Sp. z o.o.

Address

Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

Tel.

+48 322 530 729, +48 322 538 232

Country

Poland

WWW

Email

Activity

machinery and equipment, wholesale

Description

maszyny górnicze, sprzęt
kruszenie i przesiewanie
recykling metali
urządzenia przeróbcze, pompy szlamowe