Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Master Sp. z o.o. - Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach-Urbanowicach

Address

Serdeczna 100, 43-100 Tychy

Tel.

+48 322 169 495

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

gospodarka odpadami komunalnymi, składowanie śmieci