Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Międzynarodowe Studium Dziewulskich S.C. Policealna Szkoła Charakteryzacji, Wizażu i Stylizacji

Address

Wydmińska 4, 02-698 Warszawa

Tel.

+48 228 533 310, +48 228 533 414, +48 602 218 440

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

kursy zawodowe, szkoły zawodowe