Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - Zakład Oczyszczania Miasta

Address

11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica Śląska

Tel.

+48 713 967 138, +48 713 143 958

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

sprzątanie dróg, wywożenie śmieci